hermine
           

 

TESTER VITEZĂ, TIMP, DISTANŢĂ

Cod: EM-05.94

 

 

     Scurtă descriere

 

Aparatul pentru testarea percepţiei vitezei, timpului şi a distanţei  (SDT), cu afişaj pe panoul electronic cu leduri, este parte componentă a aparatului multifuncţional "simulator de conducere special SX", dar poate fi utilizat şi ca instrument independent. În această situaţie dotarea cuprinde: unitatea centrală de măsurare şi comandă, monitorul color LCD, panoul electronic de perete cu leduri, consola pentru manete de mână şi un pedalier.

Aparatul realizează următoarele servicii: afişarea grafică a rezultatelor şi normelor pe monitor, stocarea rezultatelor, imprimare automată a rapoartelor de examinare.

Prin utilizarea lui se pot investiga şi aprecia nivelele aptitudinilor cognitive şi de decizie necesare în rezolvarea în condiţii de siguranţă a situaţiilor de circulaţie, prin modelarea simplă a situaţiilor proprii traficului. Cuprinde peste 30 de programe de examinare preinstalate din fabricaţie precum şi programe care pot fi elaborate de utilizator.

 

     Hermine PSI - Tester viteza, timp, distanta

 

Modul de administrare a stimulilor variabili, permit investigarea modului de rezolvare a problemelor de trafic pe o arie largă de situaţii de tip: apropiere-apropiere, apropiere-ocolire, ocolire-ocolire, ciocnire şi tunel.

 

Domenii de utilizare: în examinarea, perfecţionarea şi dezvoltarea deprinderilor conducătorilor auto profesionişti, a conducătorilor mijloacelor de transport cu semne distinctive, precum şi a conducătorilor vehiculelor cu acţionare electrică (vatmani şi conducători de troleu).

Oferă date despre:  nivele aptitudinale ale conducătorilor de vehicule, percepţia mişcării şi a vitezei, percepţia mişcării pe acelaşi sens şi pe sens opus (apropiere, îndepărtare), percepţia distanţei şi a timpului.

 

 

 

    Informaţii generale

 

Întreaga aparatură este executată de firma Struktura din Ungaria a cărei experienţă însumează cercetări şi studii care se întind pe o perioadă de cca. o jumătate de secol.

Aparatele digitale de ultimă generaţie au atât programe de testare preinstalate cât şi facilitatea de a putea introduce opţional noi programe create de psihologul examinator. Rezultatele examinării sunt afişate instantaneu pentru fiecare item în timpul testării şi sintetic la terminarea probei prin afişare pe display.
 
Echipamentele digitale permit şi tipărirea pe imprimantă a unui raport de examinare detaliat, fapt recomandabil din motivele arătate mai jos. În acest scop aparatele digitale trebuie legate la o imprimantă cu port paralel.
 
Aparatele se livrează însoţite de cabluri de conectare şi alimentare, documentaţie tehnică în limba română şi certificate de garanţie şi de conformitate.

 

              << înapoi la Produse