hermine
           

 

CÂTEVA CONSIDERAŢII METODOLOGICE
PRIVIND  EVALUAREA PSIHOLOGICĂ CU MIJLOACE APARATIVE

 

 

     În cadrul diferitelor metode şi mijloace de evaluare psihologică, examinarea cu aparatura electronică specializată constituie o metodă distinctă, de sine stătătoare, drept care trebuie tratată ca atare şi nu ca alternativă la alte metode de examinare.
      Enumerăm în cele ce urmează câteva caracteristici specifice, proprii evaluării cu mijloace aparative, care o deosebesc de alte metode de examinare. Precizăm că instrumentele de examinare ale căror caracteristici specifice le analizăm mai jos se referă la aparatura electronică pentru testări psihologice construită de firma Struktura din Ungaria.      Fidelitatea şi exactitatea testelor efectuate cu ajutorul aparatelor electronice de testări psihologice sunt foarte ridicate.

      Echipamentele „Struktura” sunt instrumente de măsurare specializate.
Această însuşire le conferă capacitatea de a realiza evaluări de fidelitate, exactitate şi validitate maximă, bazate pe caracteristicile de:

      •    concepţie (sunt proiectate pentru măsurarea elementelor psiho-fiziologice cuantificabile)
      •    construcţie (toate componenentele sunt piese standardizate sau piese speciale cu standarde de întreprindere)
      •    funcţionare (soft-urile specifice de evaluare automată)


     Pentru o mai bună apreciere a importanţei acestor caracteristici definitorii ale instrumentelor de măsură specializate, evidenţiem spre exemplificare neajunsurile utilizării unor instrumente de testare nespecializate, cum ar fi computerele, la anumite determinări psiho-fiziologice.
     De exemplu la testele de reactivitate derulate pe un computer, vom putea constata existenţa unor factori funcţionali ce influenţează negativ fidelitatea, exactitatea şi validitatea rezultatelor. Astfel:

      •    timpii de reacţie vor fi influenţaţi de inerţia specifică a diferitelor tastaturi utilizate;
      •    percepţia stimulului luminos va fi influenţată de timpul de răspuns sau de remanenţa luminozităţii ecranului,

            care diferă în funcţie de tipul şi marca monitorului folosit;
      •    programele de testare însăşi, rulează diferit în funcţie de hardul şi de sistemul de operare al computerului

            respectiv.

 

      Aria de cuprindere a investigaţiilor psihologice aparative este suficient de largă pentru a acoperi cerinţele de evaluare. Aparatura „Struktura” permite evaluarea capacităţilor unui subiect în plan:
      •    cognitiv (percepţie, memorie, inteligenţă, gândire, decizie)
      •    motric  (reactivitate, coordonare,  echilibru, îndemânare)
      •    integrativ (emotivitate, atenţie, capacitate de învăţare)

      Utilizarea unui set intercorelat de aparate, antrenează toate procesele psihice implicate, le înregistrează simultan şi realizează un portret psiho-aptitudinal complet.

      În acelaşi timp, coroborarea cu rezultatele obţinute prin alte mijloace de testare, este utilă întrucât permite verificarea concluziilor examinării.
 

 mai mult