hermine
           

 

CONFLICTOMETRU SENZO-MOTOTR

Cod: EM-05.58 K

 

 

     Scurtă descriere


Este un aparat complex, ce generează stimuli acustici şi luminoşi mono- şi policromi. Răspunsul se execută pe tastatură, butoane şi pedalier. Programele preinstalate sunt cu timp impus sau cu timp liber şi grade de dificultate la alegere. Posibilităţile de programare şi administrare a sunetelor, culorilor şi stimulilor luminoşi permit şi testări personalizate. Aparatul cuprinde două instrumente de măsurare: testerul senzo-motor şi conflictometrul, destinate testărilor aptitudinale şi de selecţie profesională în industrie, transporturi şi domenii speciale, precum şi pentru testarea autorilor unor accidente de muncă sau rutiere, în orientarea profesională, consilierea educaţională, testarea sportivilor, în experimente şi cercetări psihologice şi medicale.

 

Conflictometrul se utilizează în special pentru testarea pe diferite nivele a conducătorilor auto, prin investigarea comportamentului în situaţii de conflict de natură acţională, care implică componenta decizională a personalitaţii.

     Hermine PSI - Conflictometru senzo-motor


Evaluează: precizia şi rapiditatea coordonării percepţiilor vizuale şi auditive, precum şi a reacţiilor motorii cu mâinile şi cu picioarele, nivelul de expectanţă. Măsoară timpii de: reacţie simplă, reacţie discriminativă, reacţie complexă şi reacţie disjunctivă. Analizează caracteristicile procesului de învăţare senzo-motorie, calitatea procesării informaţiilor, eliminarea erorilor de culoare. Oferă informaţii despre: timpul de reacţie în situaţii de conflict şi de decizie şi despre unele caracteristici ale personalităţii precum nivelul de exigenţă.

 

 

 

    Informaţii generale

 

Întreaga aparatură este executată de firma Struktura din Ungaria a cărei experienţă însumează cercetări şi studii care se întind pe o perioadă de cca. o jumatate de secol.
 
Aparatele digitale de ultimă generaţie au atât programe de testare preinstalate cât si facilitatea de a putea introduce opţional noi programe create de psihologul examinator. Rezultatele examinării sunt afişate instantaneu pentru fiecare item în timpul testării
şi sintetic la terminarea probei prin afişare pe display.
 
Echipamentele digitale permit şi tipărirea pe imprimantă a unui raport de examinare detaliat, fapt recomandabil din motivele arătate mai jos. În acest scop aparatele digitale trebuie legate la o imprimantă cu port paralel.

Aparatele se livrează însoţite de cabluri de conectare şi alimentare, documentaţie tehnică în limba română şi certificate de garanţie şi de conformitate.

 

              << înapoi la Produse